Informace o poskytnutí dotace z operačního programu OP PIK Úspory energie

Název projektu: Soubor energeticky úsporných opatření na budově Centrum Univerzita Tábor

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Centrum Univerzita Tábor (CUT) a tím i snížení primárních emisí. V rámci projektu, který probíhal ve třech etapách, byla provedena modernizace výměníku a systému vytápění, včetně instalace kogenerační jednotky zásobující objekt elektrickou energií a teplem, výměna osvětlení za moderní tělesa s LED technologiemi, instalace fotovoltaické elektrárny, která zásobuje objekt elektrickou energií, modernizace systému měření a regulace, výměna fasádních výplní otvorů a zateplení obálky budovy zateplovacím systémem.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2015. Projekt byl dokončen 30. 10. 2020.

Projekt je spolufinancován z finanční podpory poskytnuté Evropskou Unií.


Název projektu: Instalace FVE na objekt SORETA Group, a.s.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Centrum Univerzita Tábor (CUT) a tím i snížení primárních emisí. V rámci projektu byla provedena instalace fotovoltaické elektrárny, která zásobuje objekt elektrickou energií, a dále instalace bateriového úložiště pro akumulaci části vyrobené elektřiny, která nebude v okamžiku výroby spotřebována v objektu.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2019. Projekt byl dokončen 29. 09. 2021.

Projekt je spolufinancován z finanční podpory poskytnuté Evropskou Unií.


Název projektu:Instalace FVe3 na objektu CUT spol. SORETA Group, a.s.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Centrum Univerzita Tábor (CUT) a tím i snížení primárních emisí. V rámci projektu bude provedena instalace fotovoltaické elektrárny, která zásobuje objekt elektrickou energií, a dále doplnění bateriového úložiště pro rozšíření akumulace části vyrobené elektřiny, která nebude v okamžiku výroby spotřebována v objektu.

Přípravné práce byly zahájeny v roce 2021. Projekt bude dokončen 31. 12. 2024.

Projekt je spolufinancován z finanční podpory poskytnuté Evropskou Unií.

Uložit odkaz do záložek.