4.1.2016

Dlouhodobé pronájmy

soreta-kancelare

patro využití cena za m2 a rok část budovy
1.P.P sklad
sklad
sklad
sklad
660,- Kč
660,- Kč
660,- Kč
660,- Kč
„A“
„B“
„C“
„D“
1.N.P kancelář
kancelář
kancelář
prodejní prostory
prodejní prostory
1760,- Kč
1430,- Kč
1540,- Kč
1760,- Kč
1430,- Kč
„A“
„B“
„D“
„A“
„B“
2.N.P kancelář
kancelář
1540,- Kč
1320,- Kč
„A“
„D“
3.N.P kancelář
kancelář
1430,- Kč
1210,- Kč
„A“
„D“
4.N.P kancelář
kancelář
1320,- Kč
1100,- Kč
„A“
„D“

CENA PAUŠÁLNÍ PLATBY ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM NEBYTOVÝCH PROSTOR včetně úklidu společných přístupových prostor, WC apod.: 1100,- Kč za m2 a  rok